ترجمه ترکی هشتاد و هشت کلام از هشتمین امام
49 بازدید
ناشر: بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس
نقش: مترجم
سال نشر: 1381
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : ترکی استامبولی